Türkiyenin Enerji Merkezi Olma Yolunda TANAP Projesinin Rolü!

1022 15.05.2020 00:00:00 Selçuk Düzgün
Selçuk Düzgün

Türkiye;nin Enerji Merkezi Olma Yolunda TANAP Projesinin
Rolü!

Türkiye Cumhuriyeti gelişmeye, kalkınmaya geçtiği her dönemde
her döneminde içte ve dışta çeşitli yıpratma, yıkım operasyonlarına
tabi kalmıştır.
Bu operasyonları yapanların tek amacı; Türk Dünyasının merkezi
konumunda olan ülkemizin kalkınmasını önlemek, bölgesin de hak
ettiği misyonuna, gücüne gelmesini önlemektir.
Türk Milletini kendi topraklarında sefil, kimsesiz hale getirmek
isteyenler hiç boş durmamaktadırlar.
Osmanlıyı yıkmak için devleti kapitilasyonlarla zorlayanlar
sonunda emellerine ulaşmım ve milleti anadolu coğrafyasına
mahkum etmiştir.
1923`de başlayan milletin yeniden şahlanışı Allah`a şürdür ki 2023
hedefine emin adımlarla ve sabırla ilerlemektedir.
İşte bu ilerlemenin en güzel kanıtlarında biri TANAP
Projesidir!
TANAP Projesi bence sadece Türkiye`nin değil top yekün Türk
dünyasının yenide şaha kalkışının göstergesidir.
İleride dünya tarihi incelenince insanlığa yol veren iki mucizeden
bahsedecektir.
Bunlardan birincisi; 1923`de Türkiye Cumhuyuriyeti`nin
kurulması.

İkincisi;1992`de SSCB`nin dağılarak bağımsız Türk Devletlerinin
oluşmasıdır.
Ama bu devletlerden birisi diğerlerine nazaran çok daha önemlidir
oda; Azerbaycan!
İşte kısaca TANAP dediğim yani Trans Anadolu Doğal Gaz Boru
Hattı projesi birinci mucize Türkiye ile ikinci mucize Azerbaycan
arasında imzalanan ve kardeşlikten stratejik ortaklığa giden yolun
en önemli mihenk taşlarından biridir.

Peki nedir bu TANAP projesi?
Kısaca özetleyelim:
Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı yani TANAP Projesi, Türkiye
ve Azerbaycan’ın bugüne kadar başarı ile yürüttükleri projelerin
enerji alanındaki en önemli temsilcilerinden biridir.
Tarihten gelen kardeşlik bağlarını bugünün koşullarında “Bir
Millet İki Devlet” misyonunla perçinleyerek sürdüren iki ülke için
de büyük öneme sahip TANAP Projesi, dünya enerji piyasalarında da
ses getirecek dev bir projedir.
Avrupa’nın ve Türkiye’nin doğalgaz ihtiyacını karşılamayı bunun
yanı sıra bölgede gaz çeşitliliğinin sağlanmasını hedefleyen proje
imzalanmadan önce iki kardeş ülke, enerji alanında Bakü-Tiflis-
Ceyhan Petrol Boru Hattı ve Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru
Hattı Projelerine imza atmış ve stratejik iş birlikleri, 2008 yılında
PETKİM’in SOCAR tarafından satın alınmasıyla daha da kapsamlı
hâle gelmiştir.

Giriş noktası Azerbaycan, Türkiye sınırı Türkgöz girişi olan 56 inçlik
hattın, Avrupa’ya çıkış noktaları Yunanistan ve Bulgaristan sınırları,
Türkiye içi çıkış noktaları ise Eskişehir ve Trakya bölgesi olacaktır.
TANAP Projesi için öngörülen 4 aşamanın ilki 2018’de ilk gaz
akışıyla gerçekleşecek. 2020’de yıllık 16 milyar metre küp olacak
kapasitenin, 2023’te 23 milyar metre küp, 2026’da ise 31 milyar
metre küp seviyesine kadar ulaşması hedeflenmektedir.

Peki bu projenin özellikle Türkiye için önemi nedir?
Herşeyden önce TANAP Türkiye’nin enerji güvenliğini sağlayacak
ve Türkiye’yi enerji merkezi haline getirecektir.
TANAP aynı zamanda Türkiye ile Azerbaycan'ı, Avrupa ve
Balkanlar'ın enerji güvenliğinde söz sahibi yapacaktır.
Uzmanlara göre Avrupa'da yenilenebilir enerji gittikçe daha fazla
pay almaktadır ve 2035 yılında doğal gaz kömürün yerini alacaktır.
Bu demektir ki, AB`nin gittikçe daha büyük bir doğal gaz ithalatçı
olacaktır.
Bu acıdan TANAP yine Türkiye'nin zenginliği için ön plana
çıkmaktadır.
TANAP'ın en temel faydası Türkiye'nin yüksek talep artışını
karşılaması.
Diğer konu, Rusya'ya oldukça bağımlıyız. TANAP'la çeşitlendirme
anlamında daha iyi bir noktada olabileceğiz. Türkiye'nin daha fazla

imkanı olacak ve satıcılar nezdinde Türkiye'nin konumunu
güçlendirecektir.

Hatırlanacağı üzere Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Projesi’ne "Asrın
Projesi" denilmektedir. Oluş ve tarih sürecine bakarsak doğrudur
ve bugünlerinde başlangıcıdır.
Ama TANAP da bu noktada 21. asrın projesi olacak ve Azerbaycan
ile Türkiye arasındaki işbirliğini daha da ileri noktaya getirecek.
TANAP aynı zamanda Türkiye`nin gelecek yılları için oldukça
önemli bir şanstır ve Türkiye ve bölge ülkeleri açısında yeni
kaynakların, projelerin üretildiği dönemlere anahtar olacaktır.
9 milyar dolarlık yatırım bedeli ile du¨nyanın en bu¨yu¨k enerji
projelerinden biri olma taşıyan TANAP, hem Türkiye'nin dogˆal gaz
arz gu¨venligˆine hem de u¨lkenin enerji alanındaki bo¨lgesel
hedeflerine o¨nemli katkılar sağlayacak.
Proje ile TANAP Dogˆalgaz I·letim AS¸ tarafından, Gu¨rcistan-Tu¨rkiye
sınırından bas¸layarak sırasıyla Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan,
Bayburt, Gu¨mu¨s¸hane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırs¸ehir, Kırıkkale,
Ankara, Eskis¸ehir, Bilecik, Ku¨tahya, Bursa, Balıkesir, C¸anakkale,
Edirne, Tekirdagˆ ve Kırklareli'den gec¸ecek hat taşıdığı gazı
Avrupa'ya ulaştıracak.

TANAP, 21 il 69 ilçeye uğrayarak yaklaşık 1900 kilometre yol kat
edecek. Hattın yaklaşık 18 kilometrelik kısmı ise Marmara
Denizi'nden geçecek. Projenin inşaat aşamasında hattın geçeceği

güzergahta ortalama 36 metre genişliğinde bir koridor
oluşturulacak. Böylece hattın yapımı için yaklaşık 70 milyon
metrekarelik bir inşaat alanı kullanılacak.

Bunun ülkedeki işsizliğe, bölgesel kalkınmaya sağlayacağı yararını
varın siz hesaplayın

TANAP ayırca kardeş ülkemiz Azerbaycan doğalgazının Rusya’dan
bağımsız Avrupa pazarına ulaşması açısından fevkalade önem
taşımaktadır.

Azerbaycan sahip olduğu doğal kaynakların güvenilir yollarla Batı’ya
ulaştırma arzusunu defalarca gündeme getirmişve TANAP`ın
doğmasını sağlamıştır.
TANAP’nin bir başka önemli özelliği Türkiye ve Azerbaycan’ın ve iki
ülke halkının ortak iradesini temsil etmesindedir.

Yani söz konusu projenin sadece Türkiye ve Azerbaycan
sermayesinden ibaret olduğunu düşünürsek, TANAP’ı iki ülke
ilişkilerinin gelmiş olduğu noktanın bir sembolü olarak tanımlamak
fevkalade mümkündür.

Sonuç olarak;

TANAP, Avrasya jeopolitiğinde enerji siyasi hadiselere nüfuz
etmek için anahtar rolünü oynamaktadır.
Türkiye’nin bölgeye yönelik stratejik hedeflerinin başarı ile
sonuçlanması için TANAP projesi bu istikamette kaydedilen önemli
bir adımdır.
İşte TANAP belkide ülkemizin kalkınmasının en büyük
delillerinden birdir.
TANAP aynı zamanda dünya ekonomisinin batıdan hakettiği
topraklar olan Doğu`ya yeniden kayışının önemli mihenk
taşlarından biridir.
Bu projeler aynen Avrupanın Kıtları keşfi ve zenginliği kendine
şevirmesi gibi, asyanın elindeki değerleri anlayıp zenginliğine sahip
cıkmasıdır.

Şimdi kalkıp bu açıdan ülkemizde yaşanan sıkıntıları bir daha
gözden geçirin ve canımıza, malimıza kast edenlerin, batı oyuncağı
bölücü uşakların neleri hedeflediğini daha iyi anlayın.
Anlayın ve istikrarımıza , gelişmemize sıkılan her kurşunun on katı
vatanınıza sahip çıkın.
Kalın Sağlıcakla!