Türk Dünyası

285 25 Kasım 2022 Türk Dünyası
Türk Dünyası

Genel Başkan Büyükkaya’ya Kalpak ve Çapan Hediyesi

Türk Dünyası Derneği Genel Başkanı Dr. Osman Büyükkaya’ya Kendisini ziyaret eden Dr. Arzu Kalilova tarafından Kutsal Kırgız Kalpak’ı ve Çapan’ı hediye edildi.

Tüm Türk coğrafyasından üyeleri bulunan ve dünya üzerindeki Türk Halklarının tamamı ile iltisaklı Türk Dünyası Derneği, Türk halkları arasındaki birliği ve beraberliği sağlamak Türk kültürlerini yaşatmak adına ciddi adımlar atmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra işte birlik, fikirde birlik, dilde birlik hareketi kapsamında da görüşmelerin yapıldığı Türk Dünyası Derneği’nin bugün ki konuğu Dr. Arzu Kalilova oldu. Kalilova ve Genel Başkan Osman Büyükkaya’nın görüşmelerinde ülkeler arasındaki dayanışma ve birlikte hareket etmenin geleceğe ve Türk Dünyası’na büyük katkı sağlanacağı konuşuldu. Görüşmenin anısına Dr. Arzu Kalilova Türk Dünyası Derneği Genel Başkanı Osman Büyükkaya’ya Kırgız Kalpağı ve Çapanı hediye etti.

Kapak ve Çapan’ın Önemi nedir?

Bugün Kırgızistan’da kalpak, sadece millî ve dinî bayramlarda hatırlanan ve köylerde giyilen bir baş giyimi değil; taşıdığı renkler, üzerindeki motifler ve yapısı ile mitolojik dönemden destan dönemine, destan döneminden günümüze kadar uzanan halk felsefesinin Kırgız Türklerince yaşatılan en somut örneklerinden biridir. Kırgızistan’ın her yerinde, toplumsal statüsü ne olursa olsun hemen her Kırgız erkeğinin basında görebileceğimiz kalpak, bu özellikleriyle sadece Kırgız kültürü için değil, genel Türk kültürü için de üzerinde durulması gereken bir değerdir.

Kalpağın tepe noktasında birbirine bitiştirilen dört parçadan oluşturulduğunu ve buradan da bir püskülün sallandırıldığını söylemiştik. Kırgızlar arasındaki bir inanışa göre bu dört parça yaratılısın dört ana maddesi olan ateş, su, hava ve toprağı sembolize eder. Bu da, dünyadaki insan hayatının temelini oluşturan, Allah’ın kutsal hediyesi, vazgeçilemez bu dört madde, kalpağı bas üstünde tasıma zorunluluğunun açık ifadesidir. Kalpak bu anlamda, insanın akıl ve şuurunun kaynağını her daim hatırlatan, Allah’ın Kırgızlara sunduğu kutsal bir emanet olarak görülmektedir. Kalpağın merkezinde birlesen dört çizginin (Bu çizgiler ateş, su, hava, toprağı simgelerler) ortasından çıkan püskül ise bir görüşe göre gökyüzünden gelen nurları
insanın beynine yerleştirir ve bu nurları güçlü bir şekilde tamamlar.