3 EKİM TÜRK DÜNYASI GÜNÜ KUTLU OLSUN

1432 03 Ekim 2020 Türk Dünyası
3 EKİM TÜRK DÜNYASI GÜNÜ KUTLU OLSUN

Türk dünyasının neferleri olarak bizlerin ülküsü, Türk Cumhuriyetlerinin küresel gücünü yeniden inkişaf ettirme mücadelesini ve karalılığını göstermektir. Çalışarak ve düşmanlarımızla gerektiğinde savaşarak yurtlarımızı ve bütün yönleriyle medeniyetimizi, eserlerimizi, kaynaklarımızı, milletlerimiz ve insanlık yararına paylaşmak ve bu paylaşımlardan yeni üretimler sağlayarak küresel işbirliğine ve açık rekabete katılmak andımız, yeminiz olmalıdır.

Ne diyor kutlu önderimiz ATATÜRK?

TÜRK ÖĞÜN, ÇALIŞ, GÜVEN!

Dünya Türklüğü olarak medeniyetimizi, özümüzü ve potansiyel gücümüzü insanlığa kavratmak gibi bir büyük sorumluluğumuz olduğuna inanıyorum. Ve yine inanıyorum ki, Türk-İslam medeniyeti insanlığın barış, kardeşlik ve eşitlik içersinde yaşmasına büyük katkı sağlayacaktır. Birbirimize güvenmeliyiz ve asla ortak gücümüzü küçümsememeliyiz. Bizler insanlığa hizmet eden ve medeniyetler yaratan bir birliğin mensupları olarak dünyada yüzlerce yurtlar kurduk ve toplumları uzlaştırma sorumluluğunu başarı ile yerine getirdik. Bu anlamda övünmek, asla kibirlenmek değildir. Hatta insanlığın geleceğine ışık tutacağı için şarttır.

300 milyonluk nüfusu ile Avrasya'nın en güzel ülkelerine sahip kardeş Türk ülkeleri; eğitim, bilim, iletişim ve kültür sektörlerinde ihtiyaç duyulan işbirliği alanlarındaki önceliklerini belirleme ve ortak programlarla çalışmalara yansıtmak için artık 18 yıl daha bekleyemez. Biz Türklerin temel bir yetersizliği olduğunu düşünüyorum. Türkler ortak çalışma ve üreterek sonuçlandırma kararlılığını ve becerisini göstererek tıpkı Avrupa Birliği, Amerika Birliği ve hatta Arap birliği gibi birliğini teşkilatlandırmada zafiyetlere düşmekte ve düşmana karşı ittifak kurmakta başarısız olmaktadır.

Avrasya Türklüğünü parçalayıp köleleştirenlerin zulmünden kurtulmak için 21. yüzyıl Türk Birliği Yüzyılı olmalıdır. Türkler takvaca Allah'a kul, sevgice Muhammed Peygambere ümmetlikte önderdir. Türkler kadar insanlığın hayrına, yararına ve barışına çalışmış başka bir millet yoktur. Türkler fedakâr, cömert, barışçı ve yücelticidir. Zillete ve alçaklığa karşı savaşmaları ise, insanlık tarihinde itiraf ve takdir edilmektedir.